Банктын иши
feature bootstrap

«Кыргыз-Швейцария Банкы» (KSB) жабык акционердик коому өлкө аймагында толугу менен Швейцария капиталы менен иштеген бирден бир банк болуп саналат. KSB жергиликтүү рынокто Швейцариянын банктык тейлөө классикасындагы финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштап келет. Банк өз ишин 2013-жылы баштаган, ага Швейцария инвестору - "Петрам Финанс" акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын финансы рыногуна жигердүү аралашуусу түрткү берген. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Петрам Финанс" акционердик коомунун «Кыргыздыйканбанк» ААКсын реабилитациялоо боюнча сунушун колдоого алып, 2013-жылдын 28-октябрында аталган банкка буга чейин берилген лицензия Улуттук банк Башкармасынын токтому менен калыбына келтирилген. Акционерлердин 2013-жылдын 30-сентябрындагы жыйынында толтурулган протоколго ылайык «Кыргыздыйканбанк» ААКсы кайрадан каттоодон өтүп, «Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАКка өзгөртүлгөн. 

Not Found The Word
21.02.15

Салык милдеттенмелерин өз учурунда аткаруу үчүн KSB өз офистери аркылуу төлөмдөрдү төлөө ыңгайын сунуштайт.

21.02.15

Курман айт - ыйык майрамы менен бардыгыңыздарды чын дилимден куттуктайм!

21.02.15

«Кыргыз-Швейцария банк» ЖАК «Золотая Корона – Акча которуулар» сервисине туташкан

© 2014 KSBC.kg